MMSI TELEKOM RADIO LICENCA


  • Svaki brod po zakonu mora imati važeću MMSI / radio licencu na brodu. Možemo dogovoriti vašu MMSI/radio licencu Francuske kada se prijavite za registraciju zastave Francuske. MMSI licenca pokriva VHF radio, radar, AIS, epirb, transponder i radar i dodeljuje brojeve potrebne za ispravan rad.

  • Za naše klijente možemo dogovoriti francusku MMSI radio licencu. Cena košta £135,- u kombinaciji sa bilo kojom registracijom zastave ili £175,- ako je naručite sami.

Potrebna dokumenta:
  • Kopija pasoša
  • Račun prodaje
  • Sertifikat usklađenosti sa propisima o zaštiti životne sredine i bezbednosti
  • Spisak opreme (uključujući sve detalje za npr.: proizvođača, modela i serijskog broja)
  • Dokazi da su poštovana pravila francuske uprave za pomorske komunikacije.

REGISTRUJ SE SADA!

Ostanite povezani