MMSI TELECOM RADIO LICENCE


  • Každá loď musí mít ze zákona na palubě platnou licenci MMSI / Radio. Při žádosti o registraci vlajky Francie můžeme zařídit vaši licenci MMSI / rádia pro Francii. Licence MMSI pokrývá VHF rádio, radar, AIS, epirb, transpondér a radar a přiděluje čísla potřebná pro správnou funkci.

  • Pro naše klienty můžeme zajistit licenci rádia France MMSI. Cena je £135,- v kombinaci s jakoukoliv registrací vlajky nebo £175,-, pokud si ji objednáte samostatně.

Požadované dokumenty:
  • Kopie pasu
  • Kupní smlouva
  • Certifikace shody s ekologickými a bezpečnostními předpisy
  • Seznam vybavení (včetně všech podrobností např.: výrobce, model a sériové číslo)
  • Důkaz, že byla dodržena pravidla francouzského úřadu pro námořní komunikaci.

ZAREGISTRUJTE SE NYNÍ!

Zůstaňte ve spojení