SVIJETLO MMSI TELECOM RADIO LICENCE


  • Svako plovilo prema zakonu mora imati važeću MMSI/radio dozvolu. Možemo organizirati vašu licencu za MMSI/radio u Francuskoj kada se prijavljujete za registraciju francuske zastave. MMSI licenca pokriva VHF radio, radar, AIS, epirb, transponder i radar i dodjeljuje brojeve potrebne za ispravan rad.

  • Za naše klijente možemo organizirati licencu za rad u Francuskoj MMSI. Cijena je £135,- u kombinaciji s bilo kojom registracijom zastave ili £175,- ako naručite samo.

Potrebni dokumenti:
  • Kopija putovnice
  • Račun za prodaju
  • Potvrda usklađenosti s ekološkim i sigurnosnim propisima
  • Popis opreme (uključujući sve pojedinosti za npr.: proizvođača, model i serijski broj)
  • Dokaz da su poštovana pravila francuske pomorske službe za komunikaciju.

REGISTRIRAJ SE!

Ostanite povezani