SVIJETLO MMSI TELECOM RADIO LICENCE


  • Svaki brod po zakonu mora imati važeću MMSI/radio licencu. Možemo dogovoriti vašu francusku MMSI / radio licencu kada se prijavite za registraciju zastave Francuske. MMSI licenca pokriva VHF radio, radar, AIS, epirb, transponder i radar i dodjeljuje brojeve potrebne za ispravan rad.

  • Za naše klijente možemo dogovoriti francusku MMSI radio licencu. Cijena košta £135,- u kombinaciji s bilo kojom registracijom zastave ili £175,- ako je naručite sami.

Potrebni dokumenti:
  • Kopija pasoša
  • Prodajni list
  • Certifikat usklađenosti sa ekološkim i sigurnosnim propisima
  • Spisak opreme (uključujući sve detalje za npr.: proizvođača, modela i serijskog broja)
  • Dokaz da su poštovana pravila francuske uprave za pomorske komunikacije.

PRIJAVITE SE ODMAH!

Ostani povezan