MMSI ТЕЛЕКОМ РАДИО ЛИЦЕНЗ


  • По закон всяка лодка трябва да има на борда си валиден MMSI/радио лиценз. Можем да уредим вашия френски лиценз за MMSI/радио, когато кандидатствате за регистрация под флага на Франция. MMSI лицензът обхваща VHF радио, радар, AIS, epirb, транспондер и радар и присвоява номерата, необходими за правилна работа.

  • Можем да организираме френски лиценз за радио MMSI за нашите клиенти. Цената е £135,- в комбинация с всяка регистрация на флаг или £175,- ако го поръчате самостоятелно.

Задължителни документи:
  • Копие на паспорт
  • Сметка за продажба
  • Сертификат за съответствие с изискванията за опазване на околната среда и безопасност
  • Списък на оборудването (включително всички подробности за например: производител, модел и сериен номер)
  • Доказателство, че са спазени правилата на френския морски комуникационен орган.

РЕГИСТРИРАЙ СЕ СЕГА!

Останете свързани