MMSI TELECOM RADIO LICENCIA


  • Každá loď musí mať zo zákona platnú licenciu MMSI / Rádio na palube. Môžeme zabezpečiť vašu francúzsku licenciu MMSI / rádia pri podávaní žiadosti o registráciu vlajky Francúzska. Licencia MMSI pokrýva VHF rádio, radar, AIS, epirb, transpondér a radar a priraďuje čísla potrebné na správne fungovanie.

  • Našim klientom vieme zabezpečiť licenciu na rádio MMSI vo Francúzsku. Cena je £135,- v kombinácii s akoukoľvek registráciou vlajky alebo £175,- ak si ju objednáte samostatne.

Požadované dokumenty:
  • Kópia pasu
  • Predajná listina
  • Certifikát zhody s environmentálnymi a bezpečnostnými predpismi
  • Zoznam zariadení (vrátane všetkých podrobností, napr.: výrobca, model a sériové číslo)
  • Dôkaz, že boli dodržané pravidlá francúzskeho úradu pre námornú komunikáciu.

ZAREGISTRUJTE SA TERAZ!

Zostať v spojení