רישיון MMSI טלוויזיוני


  • כל סירה חייבת להיות בעלת רישיון MMSI / רדיו תקף על הסיפון. אנו יכולים לארגן את רישיון ה-MMS / רדיו הצרפתי שלך בעת הגשת בקשה לרישום דגל צרפת. רישיון ה-MMSI מכסה את רדיו VHF, מכ"ם, AIS, epirb, משדר ומכ"ם ומקצה את המספרים הדרושים להפעלה נכונה.

  • אנו יכולים לארגן עבור לקוחותינו רישיון רדיו MMSI צרפת. העלות היא £135,- בשילוב עם כל רישום דגל או £175,- אם תזמינו לבד.

מסמכים נדרשים:
  • העתק דרכון
  • חשבון המכירה
  • אישור עמידה בתקנות איכות הסביבה ובטיחות
  • רשימת ציוד (כולל כל הפרטים למשל: יצרן, דגם ומספר סידורי)
  • עדות לכך שכללי רשות התקשורת הימית הצרפתית קוימו.

הירשם עכשיו!

תשאר מחובר